ลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรอง เป็นลูกเสือที่เป็นนักเรียนอยู่ในระดับชั้นประถม ซึ่ง ลูกเสือสำรองนั้น จะเป็นนักเรียนชาย โดยมีเครื่องแบบลูกเสือสำรองคือ ผ้าพันคอลูกเสือสำรอง หมวกลูกเสือสำรอง และไม้พอง ซึ่งเราไปดูกันดีกว่าว่า คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง และกฎของลูกเสือสำรอง ว่าอย่างไรกันบ้าง

คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

คำปฏิญาณตนของลูกเสือสำรอง จะเป็นการให้คำสัญญา และปฏิบัติตามคำปฏิญาณที่เคยไปพูดไว้ ซึ่งสำหรับคำปฏิญาณของลูกเสือสำรองนั้น มีเพียง 2 ข้อ  ดังนี้

 • ข้อ 1 ข้าจะจงรักภัคดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกเมื่อ

 

และจากคำปฏิญาณตนนี้ของลูกเสือสำรอง ทำให้ลูกเสือกสำรองสามารถนำไปปฏิบัติตามในชีวิตประจำวันได้ โดยทำตามนี้

 • ลูกเสือสำรองจะมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์
 • ลูกเสือสำรองปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาที่ตนเองนับถือ
 • ลูกเสือสำรอง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนไม่ว่าจะเป็นกฎของโรงเรียน และกฏของสังคมก็ตาม
 • ลูกเสือสำรองมีความรักในชาติ รู้จักการเสียสละเพื่อคนอื่น และป้องกันประเทศชาติตามความสามารถที่ตนมี
 • ลูกเสือสำรองจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยไม่มีเงื่อนไข และข้อแม้ใด ๆ ช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเมื่อมีโอกาส
 • ลูกเสือสำรองจะช่วยกันรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • ลูกเสือสำรองจะต้องปกป้องและไม่ทำลายสิ่งของที่เป็นสาธารณะ

กฎของลูกเสือสำรอง

การอยู่ร่วมกันในสังคมจะต้องมีกฎ มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน ซึ่งการเป็นลูกเสือสำรองนั้น จะต้องมีกฎสำหรับลูกเสือด้วยเช่นกัน โดยกฎของเสือสำรองนั้นจะมี 2 ข้อ ดังนี้

 • ข้อ 1 ลูกเสือสำรองจะต้องทำตามลูกเสือรุ่นพี่
 • ข้อ 2 ลูกเสือสำรองต้องไม่ทำตามใจตนเอง
เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

สนับสนุนโดย : เสือมังกร