ลูกเสืออากาศ

บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับคำว่า ลูกเสืออากาศ มากเท่าไรนัก   จะคุ้นชินกับคำว่า ลูกเสือและเนตรนารีมากกว่า  ซึ่งลูกเสืออายุ ก็คือ  เยาวชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 8-25 ปี มาฝึกฝนวิชาลูกเสือ ตามหลักการและทฤษฎีของลูกเสือสามัญและเนตรนารีนั่นเอง  โดยจะเป็นการตามข้อบังคับของลูกเสือโลก นอกจากนี้ลูกเสืออากาศยังได้เรียนหลักสูตรพิเศษ อีกด้วย

ลูกเสืออากาศ

สำหรับลูกเสืออากาศนั้น ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Air Scout  ซึ่งหมายถึงลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสืออากาศ ที่ใส่เครื่องแบบต่างต่างจากลูกเสือและเนตรนารีทั่วไป คือลูกเสืออากาศจะใส่เครื่องแบบสีเทา หมวกสีเทา ถุงเท้าสีเทา รองเท้าและเข็มขัดสีดำด้วย และมีผ้าพันคอที่มีเครื่องหมายของลูกเสือแห่งชาติอยู่ที่ผ้า นี่เป็นเครื่องแบบที่มีการกำหนดไว้แล้ว เหล่าลูกเสือและเนตรนารีอากาศเหล่านี้ จะต้องเรียนตามหลักสูตรของลูกเสือแห่งชาติอีกทั้งการก่อตั้งลูกเสืออากาศนั้น ก่อขึ้นเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2508  จึงนับว่าวันนี้ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งลูกเสืออากาศ

ประเภทของลูกเสืออากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทได้แก่

  • 1.ลูกเสือสามัญเหล่าอากาศ
  • 2.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เหล่าอากาศ
  • 3.ลูกเสือวิสามัญเหล่าอากาศ

 

การเป็นลูกเสืออากาศนั้น จะต้องเคารพกฏและท่องคำปฏิญาณตนให้ขึ้นใจ เพื่อให้ลูกเสืออากาศได้พึงระลึกไว้เสมอว่า การเป็นลูกเสืออากาศจะต้องมีความเคารพต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ลูกเสือเติบโตไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ ต่อสู้ และปกป้องประเทศชาติ  เคารพกฎหมาย รู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณกุศล เพื่อคนส่วนใหญ่ และจะต้องเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้คงอยู่สืบไปอย่างสมบูรณ์อีกด้วย

เครื่องแบบลูกเสืออากาศ (ชาย)
เครื่องแบบลูกเสืออากาศ (หญิง)

สนับสนุนบทความโดย RB88 ประเทศไทย