ลูกเสือเนตรนารี

ลูกเสือเนตรนารี  เป็นคำที่เรียกรวมกัน ซึ่งคำว่า ลูกเสือ คือ ผู้ชาย และเนตรนารี คือ ผู้หญิง  ซึ่งจะมีความแตกต่างกันที่เครื่องแบบที่ใส่ ไปดูกันดีกว่าว่า เครื่องแบบของลูกเสือเนตรนารี จะมีอะไรบ้าง

ลูกเสือเนตรนารี

เครื่องแบบลูกเสือ

เครื่องแบบลูกเสือนั้น จะแบ่งเป็น ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ซึ่งสำหรับเครื่องแบบของลูกเสือแบบต่าง ๆ จะมี ดังนี้

  • ลูกเสือสำรอง ประกอบไปด้วย หมวกลูกเสือสีน้ำเงิน คาดเหลือง ผ้าพันคอสีเหลือง และที่เสื้อจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
  • ลูกเสือสามัญ จะประกอบไปด้วย ชุดสีกากี หมวกปีกสีกากี  ผ้าพันคอสีเหลือง ถุงเท้าสีกากียาว  สัญลักษณ์ที่ติดอยู่ที่เสื้อ
  • ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะประกอบไปด้วย ชุดสีกาสี  หมวกสีเลือดหมู ผ้าพันคอสีเหลือง ถุงเท้าสีกากี มีพู่สีเลือดหมู อินทรธนู สัญลักษณ์ที่ติดที่เสื้อ  และไม้ง่าม

เครื่องแบบเนตรนารี

  • เนตรนารีสำรอง ใส่ชุดนักเรียนหญิง มีผ้าพันคอ และหมวกสีน้ำเงิน คาดแดง
  • เนตรนารีสามัญ ใส่ชุดเครื่องแบบสีเขียว มีผ้าพันคอสีเหลือง สีหมวกเนตรนารีสีเขียว และมีลักษณ์ต่าง ๆ ติดที่เสื้อ
  • เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ การแต่งกายจะเหมือนกับชุดเนตรนารีสามัญ แต่ว่าจะเพิ่มเติมอินทรธนูเข้ามา

สำหรับเครื่องแบบของลูกเสือเนตรนารีนั้น จะมีความแตกต่างกันเฉพาะลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรอง แต่เมื่อมาเป็นลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ก็มีความเหมือนกับลูกเสือและเนตรนารีสามัญใหญ่ แค่เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และลูกเสือเนตรนารีได้เรียนรู้และต้องปฏิบัติตามกฏมากมายที่ทางลูกเสือเนตรนารีต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งหัวใจหลักคือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนั่นเอง

เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ

สนับสนุนบทความโดย บาคาร่า